SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

Kinesioterapia

La kinesioterapia comprèn tècniques en què el protagonista és la contracció muscular en l'execució de diferents tipus de moviment.

En la rehabilitació es tracta d'un pilar bàsic juntament amb la terapia manual i els agents físics.

Segons com es faci el moviment diferenciarem:

Teràpia Activa, en què els moviments són produïts per contracció muscular activa i voluntària de l'propi pacient.

Teràpia Passiva, en la qual els moviments que s'obtenen són deguts a "causes externes", bé per acció del propi fisioterapeuta o amb ajuda d'aparells específics, però en els que mai hi haurà contracció muscular voluntària del pacient.

Els mètodes en què ens donarem suport seran:

  • Massatge (terapèutic, esportiu, descontracturant, etc.)
  • Mobilitzacions
  • Tècniques Neuro-musculars
  • Estiraments Múscul-tendinosos
  • Tècniques de potenciació muscular
  • Tècniques Propioceptives
  • Embenats Funcionals
  • Circuit d'obstacles i cavaletti
  • Altres: calor humida, calor seca, crioteràpia ...
DEMANI CITA ARA

Les mascotes saludables són mascotes feliçes

¡Confiï les seves potes a les nostres mans afectuoses!
to-topto-top